logo
logo

Welkom op de website van de vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF vzw).

Op de volgende pagina's geven we je duiding bij de werking en de doelstellingen van VSPF als koepel-vzw van de Vlaamse social-profitfondsen.

Daarnaast vind je op deze site alles wat je wilt weten over de werking, de organisatie en de initiatieven en projecten van de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid van de Vlaamse social-profitsector. Het gaat over socialemaribelfondsen en vormings- en opleidingsfondsen.

Verder stellen we je nog twee initiatieven voor. Dat zijn de helpdesk sociaal statuut onthaalouders en Iedereen COmpetent in het Berheersen van Agressie (ICOBA).

Tenslotte vind je op deze site ook met wie we samenwerken en welke onze aanverwante actiedomeinen zijn.

Laatste berichten


Activiteiten

by communitysoft.com