Sociaal Fonds 331Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (SF 331) is een fonds voor bestaanszekerheid en organiseert acties voor 2 subsectoren:

  • Kinderopvang (KO) en
  • Gezondheidsinstellingen en -diensten (GID).

  
Meer info over de samenstelling en de activiteiten van dit fonds vind je op
http://www.vivosocialprofit.org/vlaamse-welzijns-en-gezondheidsdiensten.

Om deze acties te realiseren werkt het fonds samen met VIVO vzw.

   

Acties specifiek voor de sector

VORMINGSAANBOD Vormingsaanbod voor werknemers uit de sector.
ICOBA Kenniscentrum voor agressiebeheersing.


Acties specifiek voor de subsector KO

HELPDESK ONTHAALOUDERS Helpdesk voor het sociaal statuut van de onthaalouder.
GENERATIEPACT BKO Subsidie via generatiepact voor buitenschoolse kinderopvang voor laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 30 jaar.


Sectoroverstijgende acties

VORMINGSBUDGET Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
SUCCES MET JE STUDIES Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
DEELTIJDS LEREN / DEELTIJDS WERKEN
Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIA VORMING HOGEROP Laaggeschoolde werknemers kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
HR-AANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele HR-thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk. Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
    

Websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
PIGMENTZORG Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).


Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
   
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403