achtergrond

Sociale maribel

werkgelegenheid creëren in de social-profitsector

lees meer

Stimuleren en financieren van

vorming en opleiding

aanbod

  • per sector
  • per thema

lees meer

Werk

in de social-profit sector

lees meer

IN DE KIJKER

Vanaf 15 december is ons nieuw adres: VSPF vzw, EOLISgebouw, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel.

NIEUWTJES Fonds sociale Maribel Socioculturele sector - 329.01


  • Alle afrekeningen 2014 werden verzonden; geen afrekening ontvangen? Contacteer ons zo snel mogelijk.
  • Het evaluatieformulier werd u via e-mail bezorgd op 17 maart ll. U heeft tijd tot 15 mei om ons deze ingevuld terug te bezorgen.

LDE-vormingsaanbod 2015

Versterk samen met ons de competenties van LDE-doelgroepmedewerkers en hun werkplekbegeleiders.

Vormingsaanbod voor de Vlaamse Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

NIEUW vanaf 2015! Ontdek het kalenderaanbod hier.

Vormingsaanbod voor de sector 331

Gratis vormingsaanbod voor de kinderopvang en de GID staat online.

STARTJOB

Voor werkgevers in de socioculturele sector die een werkzoekende (-26 jaar) in 2014-2015 een positieve werkervaring willen bieden!

sitemap

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14