Sociale maribel

werkgelegenheid creëren in de social-profitsector

lees meer

Stimuleren en financieren van

vorming en opleiding

aanbod

  • per sector
  • per thema

lees meer

Werk

in de social-profit sector

lees meer

MAATREGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS:

Beste allen,

Graag stellen we u op de hoogte van de maatregelen die VSPF trof in verband met de Coronacrisis.

1.     Hoewel telewerk vanaf maandag 16 maart sterk werd aangemoedigd en door het personeel ook toegepast, besloten we hierin nog een stap verder te gaan en onze kantoren vanaf 19 maart volledig te sluiten. Onze dienstverlening in alle fondsen loopt evenwel zonder onderbreking verder en onze medewerkers staan u ten dienste.

2.    Daar de maribelfondsen volop in de afrekeningsperiode van de subsidiedossiers 2019 zitten, blijft iedereen aan de slag. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat uw afrekening als gevolg van deze toch wel heel bijzondere situatie in het gedrang zal komen.

3.  De betalingen m.b.t. de Maribeltoekenningen (structureel, éénmalig, projecten) blijven gewoon doorlopen, ook indien uw werknemers zijn vrijgesteld van prestaties of thuiswerken (met uitzondering van de personeelsleden die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst). Belangrijk te vermelden is het feit dat wij u de garantie geven dat de Maribelsubsidies doorlopen en u dus niet hoeft over te gaan tot tijdelijke werkloosheid. Kiest u hier toch voor, dan zal de Maribelsubsidie voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid stopgezet worden.Maribelwerknemers die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, mogen na afloop van deze crisis weer op de Maribel geplaatst worden.

4.    Mocht uw organisatie als gevolg van de bestaande situatie een liquiditeitsprobleem hebben, dan kan de raad van beheer die uw sector behartigt, na aanvraag nagaan in welke mate vervroegde betalingen van de voorschotten mogelijk zijn.

5.      Uw dossierbeheerders blijven telefonisch en via mail bereikbaar zoals gewoonlijk.

6.      Alle fysieke vergaderingen werden alvast uitgesteld tot na 5 april of indien urgent, vervangen door telefonisch of schriftelijk overleg.

Wanneer de situatie wijzigt of we over nieuwe informatie beschikken, komen we zeker bij u terug.

Met vriendelijke groeten,

Het VSPF-team
 

Privacy verklaring (GDPR)

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403