Sector 319.01

De Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -dienstenHet paritair (sub)comité 319.01 omvat een diversiteit aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen,…).

De sector stelt binnen een 500-tal v.z.w.'s verspreid over Brussel en Vlaanderen ongeveer 40.000 mensen te werk waarvan de meesten actief zijn in de gehandicaptenzorg.


Lees meerAanpassing loonplafond

Het loonplafond Maribel is verhoogd met 2.438 €. Vanaf 1/1/2017 bedraagt het loonplafond per VTE 43.000 € voor alle tewerkgestelde werknemers binnen sector 319.01

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14