Het extranet bestaat uit 3 grote delen


  • ‘Mijn instelling’: hier vind je alle nuttige gegevens met betrekking tot de status van jouw instelling (maatschappelijke zetel) + de toegangen van al jouw collega’s tot het Extranet Maribel.

     

  • ‘Mijn dossiers’: hier vind je alle toekenningsdossiers terug van jouw instelling per jaar en per dossiernummer. Achter elk toekenningsdossier vind je alle toekenningen en realisaties terug in een duidelijke grafiek, de tewerkgestelde werknemers die ten laste zijn van het Fonds, alle betalingen die reeds werden uitgevoerd en alle online in te vullen formulieren.

     

  • ‘Mijn documenten’: hier kan je alle documenten raadplegen die werden verstuurd en ontvangen (bijvoorbeeld: trimestriële overzichten, afrekeningen, jaarrapporten, …).
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403