Regularisatie ex-dac

Van dac-statuut naar regulier statuut

Een stukje geschiedenis

Het dac-statuut of derde arbeidscircuit ontstond in de jaren ’80 en had als doel werklozen in te schakelen in diensten voor overheden en verenigingen zonder winstoogmerk. Vanaf 2004 kregen de werknemers een regulier statuut, met dezelfde rechten en plichten als de andere werknemers in de organisatie. Vanaf dan was niet het niet enkel de VDAB meer die de loonkosten van de ex-DAC op zich nam, maar werden de dossiers opgesplitst per sector.

Voor de natuur- milieuverenigingen werd deze tewerkstellingsmaatregel in 2004 overgenomen door het toenmalige Agentschap Milieu en Natuur (Aminal). Het aantal DAC-projecten werd later nog eens herverdeeld naar het Departement Leefmilieu Natuur en Energie voor de milieu- en natuurverenigingen en naar de Vlaamse Milieumaatschappij voor het groenonderhoud van de polders en wateringen.

VSPF: schakel tussen overheid en organisatie

De vzw VSPF staat in voor het beheer van het personeelsbestand en voor de jaarlijkse begroting en bepaling van de subsidieerbare loonkosten van het personeel dat instaat voor het groenonderhoud van de polders en wateringen. (VMM)

Om de subsidiëring vlot te laten verlopen, ligt een strakke planning vast. Hieronder vind je alvast een overzicht van je verplichtingen als werkgever van de betrokken personeelsleden.

  • Tegen 15 juli: bewijzen opsturen aan LNE/VMM van de reëel betaalde kosten van het afgelopen jaar. Dit doe je via het "Aangifteformulier loonkosten".
  • Tegen 1 september: eventueel beroep aantekenen tegen de vastgestelde definitieve subsidieerbare loonkost bij LNE/VMM
  • Voor 30 november: het effectief aantal tewerkstellingen in een ex-DAC statuut doorsturen naar VMM. Dit doe je via het “Overzicht werknemers” dat je jaarlijks via de administratie van VMM ontvangt.
  • Het hele jaar door: aangifte van een in- of uitdiensttreding, een langdurige afwezigheid, een vervangingscontract. Dit doe je via het Formulier wijziging tewerkstelling.

Wil je graag meer informatie? Raadpleeg dan het subsidiebesluit.

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403