Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)

Door middel van akkoorden tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de Vlaamse Overheid worden afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Deze Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn kaderakkoorden die vervolgens in cao’s geconcretiseerd kunnen worden. Voor de social profit zijn sedert 1998 reeds vier Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten. Voor de kunstensector gebeurde dit voor het eerst in 2011.

Deze akkoorden worden telkens voor een periode van 5 jaar afgesloten. In 2021 loopt het in 2018 afgesloten akkoord dus af en worden er wellicht eerdaags nieuwe onderhandelingen gestart die zullen leiden tot een nieuw akkoord; het VIA 6. Dit zal gelden voor de periode 2021-2025.

Het akkoord heeft betrekking op de werkgevers uit de volgende sectoren:

• Gezins- en bejaardenhulp in de Vlaamse Gemeenschap (paritair comité 318.02);
• Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (paritair comité 319.01);
• Beschutte en sociale werkplaatsen (paritair comité 327.01);
• Socioculturele sector (paritair comité 329.01);
• Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (paritair comité 331).

De maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit  hebben onder meer betrekking op het verhogen van de koopkracht (eindejaarspremie, 2de pensioenpijler) en kwaliteitsmaatregelen (managementondersteuning, functieclassificatie, opleiding, combinatie arbeid-gezin, …).

Het eerste VIA werd getekend op 3 april 1998 en voorzag een beperkt budget voor de rechtzetting van bestaande ongelijkheden tussen de sectoren van de socialprofitsector; de zogenaamde sociale anomalieën.

Vanaf het VIA 1 speelt VSPF vzw een belangrijke rol bij de praktische administratieve afhandeling van de VIA. VSPF vzw zorgt ervoor dat de betrokken organisaties behorend tot pc 329.01 worden geïnformeerd over de subsidies waar ze al dan niet recht op hebben en voor de concrete uitbetaling ervan.

Vanaf 2013 neemt VSPF vzw deze taak ook waar voor de organisaties behorend tot de paritaire comités 318.02, 319.01 en 331 en van een socialemaribeltoekenning genieten.

Klik hier voor meer info


sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403