Coronamaatregelen

Beste allen,

Graag stellen we u op de hoogte van de momenteel geldende maatregelen die VSPF trof in verband met de Coronacrisis.

Vanaf 1 oktober volgden we de overheidsverplichting tot het maximaal respecteren van het telewerken en werd dit onze norm tot 28 februari 2021. In de loop van februari en in functie van nieuwe instructies of aanbevelingen van de overheid, worden nieuwe beslissingen voor de komende periode genomen.

U kan echter onverminderd blijven rekenen op onze dienstverlening. Deze loopt voor alle fondsen gewoon verder waarbij e-mail aangewezen blijft als hét communicatiekanaal.

Mogelijk kan u wel enige hinder ondervinden indien u ons telefonisch probeert te bereiken. Daarom en net omdat perfecte communicatiemogelijkheden in de huidige situatie noodzakelijk zijn, maken we heel binnenkort de overschakeling naar een ander telefoniesysteem. 

Alle betalingen met betrekking tot de Maribeltoekenningen (hetzij structurele of eenmalige toekenningen of projecten) blijven onverminderd uitgevoerd. Dit is ook het geval indien uw werknemers vrijgesteld zijn van prestaties of thuiswerken (met uitzondering van de personeelsleden die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst). 

Belangrijk om te herhalen is het feit dat wij u de garantie geven dat de Maribelsubsidies blijven doorlopen en u dus geen tijdelijke werkloosheid dient in te roepen. Kiest u hier toch voor, dan zal de Maribelsubsidie voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid uiteraard stopgezet worden. Maribelwerknemers die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, mogen na afloop van deze crisis weer opgegeven worden ten laste van het betrokken Maribelfonds.

Met vriendelijke groeten,

Het VSPF-team

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403