Lokale diensteneconomie

  
In kader van de Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA 4) hebben sociale partners van Paritair Comité 329.01 een sectoraal vormingsfonds voor de lokale diensteneconomie (LDE) opgericht. De Vlaamse regering stelt jaarlijks een budget ter beschikking van dat fonds. Deze middelen worden ingezet op:

  • versterking beroepsoverstijgende competenties
  • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • implementeren kwaliteitsmodel
Het vormingsfonds LDE werkte samen met de Koepel Lokale Diensteneconomie een heel gevarieerd vormingsaanbod uit dat toegankelijk is voor alle erkende LDE-initiatieven.

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403