Succes met je studies

Drie Vlaamse vormingsfondsen komen bij bepaalde opleidingen tussen in het inschrijvingsgeld en schoolgeld (of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo).

De actie loopt per schooljaar. Bekijk de affiche van het schooljaar 2020-2021.

 

Hoe vraag je de tussenkomst aan?

Elk cvo en de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de vormingsfondsen krijgen bij de lancering van de actie begin september de nodige informatie.

Je kan het aanvraagformulier downloaden.
   

Hoe groot is de tussenkomst?

Het fonds betaalt per schooljaar maximaal €150 van het inschrijvingsgeld terug en maximaal €50 van het schoolgeld (of cursusgeld).
Wie minder dan €150 of €50 betaald heeft, krijgt het betaalde bedrag terug.

Het cvo moet wel bevestigen dat je die bedragen effectief betaald hebt. 

 

   

 

Over welke opleidingen gaat het?

Jaarlijks beslissen de beheerders van de drie vormingsfondsen voor welke opleidingen zij een tussenkomst voorzien. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het over de volgende opleidingen uit het volwassenenonderwijs:

Op niveau van secundair volwassenenonderwijs waardoor je een certificaat behaalt

 
 • Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang
 • Begeleider in de kinderopvang
 • Boekhoudkundig bediende
 • Educatief kinderwerker
 • Interculturele medewerker
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg
     
 • Meertalig polyvalent bediende
 • Secretariaatsmedewerker
 • Verzorgende
 • Webontwikkelaar
 • Webserverbeheerder
 • Zorgkundige

Wanneer krijg je een tussenkomst?

Je krijgt een tussenkomst als jouw aanvraag aan de volgende vier voorwaarden voldoet:
 1. Je volgt in een cvo één van de opleidingen waarvoor er tussenkomst voorzien is.
 2. Zowel jij, het cvo als je stageplaats hebben het aanvraagformulier volledig ingevuld. Want alleen volledig en correct ingevulde formulieren komen in aanmerking voor een tussenkomst.
 3. Je verstuurde je aanvraag ten laatste op 31 maart van het lopende schooljaar.
 4. Je hebt een stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités (PC): PC 319.01, PC 329 of PC 331.

  Opgelet: je stageplaats moet behoren tot PC 319.01, PC 329 of PC 331.
  Organisaties uit de openbare sector, onderwijs, ... komen niet in aanmerking. Dus geen OCMW’s, geen scholen, ... 

  Wie organiseert dit project ?

  De vormingsfondsen voor:
  in samenwerking met VIVO.
      
      
   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

  succesmetjestudies(at)vivosocialprofit.org

   

  sitemap  |  disclaimer  |  cookies

  VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403