Cijfers

De diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap


De Gezinszorg biedt kwaliteitsvolle basiszorg, ondersteuning en
dienstverlening voor iedereen. Duizenden werknemers brengen
in elke fase van ons leven zorg aan huis. Persoonlijke verzorging,
psychosociale ondersteuning en huishoudactiviteiten zijn hierbij
de drie grootste pijlers.

1. De sector 318.02 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

In de sector zijn 32 organisaties actief, waarin ongeveer 28.900 werknemers zijn tewerkgesteld. Deze zijn goed voor 21.675 vte.
Het socialemaribelfonds subsidieert 17 organisaties voor een totaal van 1.107,19 vte (jaar 2018).

Hieronder zie je de verhouding van het  aantal organisaties en het aantal gesubsidieerde organisaties.


Onderstaande  grafiek geeft weer hoe de beschikbare middelen, het arbeidsvolume en de toekenningen evolueerden over de laatste 12 jaar. Deze relatieve gegevens nemen 2006 als startpunt.


De trend is stijgend voor alle variabelen. De variabele "Middelen" bepaalt in grote mate de trend van de toekenningen. Doordat er subsidieplafonds zijn is dit geen één op één relatie. Deze plafonds werden niet in de grafiek opgenomen omdat ze functiegebonden zijn

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403