Werkgevers

De diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap


De Gezinszorg biedt kwaliteitsvolle basiszorg, ondersteuning en
dienstverlening voor iedereen. Duizenden werknemers brengen
in elke fase van ons leven zorg aan huis. Persoonlijke verzorging,
psychosociale ondersteuning en huishoudactiviteiten zijn hierbij
de drie grootste pijlers.

1. De sector 318.02 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

- Koepelorganisatie erkende diensten in de Gezinszorg - Zorggezind
- Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso
- Unie van socialprofitondernemingen - Unisoc

4. Subsidiërende instanties

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403