Sociale Maribel

Sociaal Fonds Sociale Maribel
voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap


1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • De werkgever valt onder PC 329.01 (RSZ-kengetal 262) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
 • De werkgever leeft de door het fonds vooropgestelde procedures strikt na.
2. Financiering
 • Met de middelen van het fonds wordt voor ruim 750 vte aan bijkomende tewerkstelling gefinancierd
 • Er is ook een budget voorzien voor verschillende projecten:
  • Deeltijds leren/deeltijds werken: 25 vte
  • Via Vorming Hogerop: 8 vte
 • Het huidige subsidieplafond bedraagt € 47.000 vanaf 1 januari 2024. Dit subsidieplafond geldt voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig jaar.
3. Wat bezorg je ons en wanneer?

Alle formulieren vind je ook terug op ons Extranet via http://jobs.afosoc-vesofo.org/login. Als je nog geen account hebt, mag je ons een mail sturen met je contactgegevens en sturen we een uitnodiging via ons systeem om een nieuwe account aan te maken. De link in deze mail blijft wel maar een dag geldig wegens veiligheidsredenen.

 • Aangifteformulier:
  Dit standaardformulier gebruik je om volgende wijzigingen door te geven:
  • in- of uit dienst van een socialemaribelwerknemer
  • wijziging van het aantal te presteren uren in het kader van de sociale maribel
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof,...)
 • Kwartaal- en jaaroverzicht:
  dit document geeft een stand van zaken van de tewerkstelling en een overzicht van de werkgeversgegevens.
 • Evaluatierapport:
  het evaluatierapport heeft tot doel het systeem te optimaliseren.
 • Structurele arbeidsvolumedalingen.
 • Elke herstructurering (overname, splitsing, fusie).
 • De afrekening gebeurt op basis van van uw DmfA-aangiftes. Het is belangrijk deze correct in te vullen.
4. Wettelijke basis
 • Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002
 • Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
 • De oprichtingsCAO van 29 april 1999
 • De CAO met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling (sociale maribel) van 28 november 2006
 • Het werkingsdocument waarin de verschillende criteria en procedures van het fonds worden uitgelegd
5. Info en contact
Als je nog vragen hebt, neem contact op met Jeroen Beyens, Eef Vos, Lieven Claeys of Davina Struys op het algemene e-mailadres socmar32901(at)vspf.org
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403