Sociale Maribel

Sociaal Fonds Sociale Maribel
voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap


1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • De werkgever valt onder PC 329.01 (RSZ-kengetal 262) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
 • De werkgever ondertekent de toetredingsakte tot de CAO van 30/11/06 en verbindt zich tot een netto-toename van zijn arbeidsvolume
 • De werkgever dient via zijn bijdrage aan de dotatie van de sector minimaal 0,50 vte bijkomende tewerkstelling te creëren
2. Financiering
 • Met de middelen van het fonds wordt vanaf 1 januari 2019 voor ruim 750 vte aan bijkomende tewerkstelling gefinancierd
 • Er is ook een budget voorzien voor verschillende projecten:
  • Deeltijds leren/deeltijds werken: 25 vte
  • Via Vorming Hogerop: 8 vte
 • Het huidige subsidieplafond bedraagt € 44.500. Dit subsidieplafond geldt voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig jaar.
3. Wat bezorg je ons en wanneer?
 • Aangifteformulier:
  Dit standaardformulier gebruik je om volgende wijzigingen door te geven:
  • in- of uit dienst van een socialemaribelwerknemer
  • wijziging van het aantal te presteren uren in het kader van de sociale maribel
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof,...)
 • Kwartaal- en jaaroverzicht:
  dit document geeft een stand van zaken van de tewerkstelling en een overzicht van de werkgeversgegevens.
 • Loonstaten:
  voor elke socialemaribelwerknemer geeft u de effectieve loonkosten op. Op basis van de loonstaten wordt een eindafrekening opgemaakt.
 • Evaluatierapport:
  het evaluatierapport heeft tot doel het systeem te optimaliseren.
 • Structurele arbeidsvolumedalingen.
 • Elke herstructurering (overname, splitsing, fusie).
4. Wettelijke basis
 • Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002
 • Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
 • De oprichtingsCAO van 29 april 1999
 • De CAO met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling (sociale maribel) van 28 november 2006
 • Het werkingsdocument waarin de verschillende criteria en procedures van het fonds worden uitgelegd
5. Info en contact
Als je nog vragen hebt, neem contact op met Jeroen Beyens, Eef Vos, Lieven Claeys of Davina Struys op het algemene e-mailadres socmar32901(at)vspf.org
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403