Activiteiten

De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector is heel divers maar centraal in de werking van de organisaties staat het bevorderen van onze gezondheid en ons welzijn. Diverse initiatieven die betrekking hebben op gezinnen, gezondheid en preventie worden in deze sector ondergebracht.

1. De sector 331 is actief in de volgende domeinen:

Concreet onderscheiden we 2 grote sub-sectoren:
Onder de subsector Kinderopvang verstaan we zowel de opvang van baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang.
• Kinderdagverblijven (KDV)
• Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO)
• Buitenschoolse Opvang Kinderdagverblijven (BOKDV)
• Diensten voor Onthaalouders (DVO)
• Gemandateerde voorzieningen
• Lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang
• Mini-kribbes
• Zelfstandige kinderdagverblijven (ZKDV)
• Zelfstandige Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
• Zelfstandige onthaalouders

De subsector gezondheidsinstellingen en -diensten omvat
• diensten voor de strijd tegen toxicomanie
• centra voor huwelijkscontacten
• Centra voor tele-onthaal
• Centra voor geboorteregeling en seksuele opvoeding (CGSO)
• Sociale vrijwilligersorganisaties
• Centra voor prenatale raadpleging
• Vertrouwenscentra voor kindermishandeling
• Diensten voor adoptie
• Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
• Consultatiebureaus voor het jonge kind
• Consultatiebureaus voor gehandicaptenzorg
• Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
• Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)
• Centra voor Ontwikkelingsstoornissen


2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403