Cijfers


De Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector is heel divers maar centraal in de werking van de organisaties staat het bevorderen van onze gezondheid en ons welzijn. Diverse initiatieven die betrekking hebben op gezinnen, gezondheid en preventie worden in deze sector ondergebracht.

1. De sector 331 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

In de sector zijn 1005 organisaties actief, waarin ongeveer 12.100 werknemers zijn tewerkgesteld goed voor ongeveer 10.105,53 vte. Hiervan financiert de sociale maribel 336 (KO:268 KO + GID: 68) organisaties voor een totaal van 502,57 - jaar 2018

Deze grafiek laat de evolutie zien van de middelen, het arbeidsvolume en de toekenningen voor de volledige sector. Uit de grafieken per kamer (GID en KO), hieronder afgebeeld, blijken er toch wel wat duidelijke trendverschillen naargelang de kamer.
3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403