SFSCW

Het vormingsfonds is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritair beheerscomité. De dagdagelijkse werking van het fonds wordt gecoördineerd door VIVO vzw.

Alle info over de activiteiten van dit fonds vind je op www.vivosocialprofit.org/socioculturele-sector.

Specifieke acties voor de sector

TAALONDERSTEUNING Traject voor werknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands.
  Voor werkgevers in de socioculturele sector die een werkzoekende (-26 jaar) in 2016-2017 een positieve werkervaring willen bieden.


Sectoroverstijgende acties

VORMINGSBUDGET Vanaf 2017 grotere terugbetaling van een opleiding via VIVO en het SFSCW.
DEELTIJDS LEREN / DEELTIJDS WERKEN Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
SUCCES MET JE STUDIES
Tussenkomst inschrijvings- en schoolgeld in centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
VIA VORMING HOGEROP
Laaggeschoolde werknemers kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
HR-AANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele HR-thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van het actieplan werkbaar werk . Gratis opleiding of financiële ondersteuning bij coaching.
    

Onze websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).


Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
   
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403