Sociale Maribel 

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestigingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap

 

1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • De werkgever moet behoren tot de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (paritair sub-comité 319.01 - RSZ-kengetal 062)
 • De werkgever is een vereniging zonder winst
2. Financiering
 • Met de middelen van het fonds worden vanaf 1 januari 2020 voor ruim 1756 vte aan tewerkstelling van reguliere werknemers gefinancierd
 • Daarbovenop is een budget voorzien voor verschillende projecten:
  • Deeltijds leren/deeltijds werken: 180 plaatsen voor jongeren 
  • Via Vorming Hogerop: 18,5 VTE
 • Het huidige subsidieplafond bedraagt 44.200 euro voor 1 vte. Dit plafond wordt toegepast op dossierniveau – dus het totaal aantal structurele toekenningen - en niet per werknemer.
  3. Wat bezorg je ons en wanneer?
  • Het formulier 'Sociale Maribel - PC 319.01':
   voor alle aanwervingen en wijzigingen van de werknemers ten laste van de sociale maribel. Op dit formulier kan je de gegevens van verschillende werknemers invullen die je ons samen met de arbeidsovereenkomst(en) bezorgt. Vergeet niet elke wijziging of schorsing van een werknemer ten laste van de maribel tijdig door te geven.
  • Structurele arbeidsvolumedalingen
  • Elke functiewijziging van de medewerker die ten laste van het fonds werd opgegeven 
  • Elke herstructurering (overname, splitsing, fusie)
  • Het jaarrapport, bestaande uit het ondertekende jaaroverzicht (dit versturen we per mail) en de ingevulde bevraging, samen met het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging met beide
  • De ondertekende afrekening
  • Bijkomende informatie op verzoek van het fonds
  • De Qbis voor de DmfA dient doorgegeven te worden aan het sociaal secretariaat. Voor meer info hierover, zie onze mail van 15 oktober 2020.
  4. Wettelijke basis
  • Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002
  • De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van de oprichting van het fonds van 1 juli 1998 
  • De CAO met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling (sociale maribel) van 29 november 2006
  • Het werkingsdocument waarin de verschillende criteria en procedures van het fonds worden uitgelegd
  • De economische herstelwet van 27 maart 2009
  5. Info en contact:
   
  Uitgebreidere informatie kan je terugvinden in onze infobrochure en de veelgestelde vragen.
   
  Als je nog vragen hebt, neem contact op met Liesbeth Herremans, Lieven Claeys, Sylvie Desfossés of Peter Vanden Driessche via het algemene e-mailadres socmar31901(at)vspf.org .
  sitemap  |  disclaimer  |  cookies

  VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403