Downloads

Sociale Maribel

Formulieren
Belangrijke data

Informatie Nieuwsbrief Maribel WERK(t) 
     

       

Aanpassing subsidieplafond

Het subsidieplafond is verhoogd per 1 januari 2022 en bedraagt 45.400 € per VTE voor alle tewerkgestelde werknemers binnen sector 319.01

Maatregelen tijdens de coronacrisis

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403