Cijfers


De Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

De sector omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (gehandicapten, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, 
gezinnen, …). De actieve zorg en hulpverlening is de gemeenschappelijke factor die onder verschillende vormen (residentieel, semi-residentieel, ambulant of mobiel) voorkomt en sterk kan verschillen in duur (kort, periodiek of langdurig). 
De begunstigden bevinden zich in een zwakke maatschappelijke positie en zouden zonder bijkomende hulp in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld met hun woonsituatie.

1. De sector 319.01 is actief in de volgende domeinen: 

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)
In de sector zijn 435 organisaties actief, waarin 41.796 werknemers zijn tewerkgesteld of het equivalent van ruim 33.141 voltijdse werknemers.
Het sectoraal fonds sociale maribel financiert hiervan bijna 405 organisaties voor een totaal van 1.826 vte.



Bovenstaande grafiek geeft weer hoe de beschikbare middelen, het arbeidsvolume, het subsidieplafond en de toekenningen evolueerden over de laatste 12 jaar.

De trend is stijgend voor alle variabelen maar de variabele "Middelen" bepaalt uiteraard in grote mate de trend van de andere factoren. Ook tussen het subsidieplafond en de toekenningen is een belangrijke correlatie, immers de toename van de beschikbare middelen moet verdeeld worden over een eventuele toename van de toekenningen en/of een toename van het subsidieplafond. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de grafiek dat in 2017 de beheerders in meerdere mate hebben gekozen om extra tewerkstelling te subsidiëren en minder in te zetten op een verhoging van het subsidieplafond.

Bron en jaar: RSZ-gegevens 2017 en tewerkstellingsgegevens Steunpunt Werk 2017

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403