Werkgevers

De Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

De sector omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (gehandicapten, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, 
gezinnen, …). De actieve zorg en hulpverlening is de gemeenschappelijke factor die onder verschillende vormen (residentieel, semi-residentieel, ambulant of mobiel) voorkomt en sterk kan verschillen in duur (kort, periodiek of langdurig). 
De begunstigden bevinden zich in een zwakke maatschappelijke positie en zouden zonder bijkomende hulp in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld met hun woonsituatie.

1. De sector 319.01 is actief in de volgende domeinen: 

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

Organisaties behorend tot PC 319.01 kunnen zich bij volgende twee werkgeversorganisaties aansluiten:
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be
https://www.som.com

4. Subsidiërende instanties

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403