Activiteiten

De Socioculturele sector


De socioculturele sector laat zich niet in één term of uitdrukking
vatten. Diversiteit in een educatieve, (re)creatieve, en brede
culturele context staat centraal. Vormingen, opbouwen, opleiden,
samenwerken, integratie en milieu zijn maar enkele begrippen die
de verscheidenheid van deze sector kenmerken.

1. De sector 329.01 is actief in de volgende domeinen:

• Jeugdwerk
• Ontwikkelingssamenwerking
• Sociaal-cultureel werk met volwassenen
• Minderheden-integratie
• Beroepsopleiding
• Musea en erfgoed
• Sport
• Toerisme
• Cultuur
• Media
• Samenlevingsopbouw
• Lokale diensteneconomie
• Milieu

Maar liefst meer dan 2.200 organisaties zijn actief in deze diverse domeinen.

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403