Cijfers

De Socioculturele sector


De socioculturele sector laat zich niet in één term of uitdrukking
vatten. Diversiteit in een educatieve, (re)creatieve, en brede
culturele context staat centraal. Vormingen, opbouwen, opleiden,
samenwerken, integratie en milieu zijn maar enkele begrippen die
de verscheidenheid van deze sector kenmerken.

1. De sector 329.01 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

In de sector zijn 2.224 organisaties actief, waarin ongeveer 18.900 werknemers zijn tewerkgesteld. Deze zijn goed voor 16.110 vte.
Het socialemaribelfonds subsidieert meer dan 620 organisaties voor een totaal van 765 vte (jaar 2018).

Hieronder zie je de verhouding van het  aantal organisaties en het aantal gesubsidieerde organisaties.Onderstaande  grafiek geeft weer hoe de beschikbare middelen, het arbeidsvolume, het subsidieplafond en de toekenningen evolueerden over de laatste 12 jaar. Deze relatieve gegevens nemen 2006 als startpunt.Zowel de  toekenningen en als het arbeidsvolume kenden een grillig verloop. De sector kampte met een daling van het arbeidsvolume als gevolg van bepaalde overheidsbeslissingen.
Vanaf 2015 is er een trendbreuk waarbij de toekenningen de stijging van de middelen volgt en er vanaf 2017 een einde komt aan de dalende tendens van het arbeidsvolume in de sector.

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403