Subsidiërende Instanties

De Socioculturele sector


De socioculturele sector laat zich niet in één term of uitdrukking
vatten. Diversiteit in een educatieve, (re)creatieve, en brede
culturele context staat centraal. Vormingen, opbouwen, opleiden,
samenwerken, integratie en milieu zijn maar enkele begrippen die
de verscheidenheid van deze sector kenmerken.

1. De sector 329.01 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties 

De Vlaamse overheid is door middel van structurele en projectsubsidies de voornaamste subsidieverstrekker. De subsidiëring is vastgelegd in verschillende decreten.

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403